Quick kortspelet är ett satiriskt, lärorikt och mycket roligt sätt att uppleva Quick-skandalen inifrån. Du och dina medspelare är patienter på Säter. Nu gäller det att öka din Xanor-dos genom att erkänna mord du inte begått. Kanske blir du mediestjärna på kuppen! 
Spelet kan spelas av 2-4 spelare och tar ca 30 minuter.  


You may also like

Back to Top