AmGEmE7Am
CGEmE7Am
GCDmCG
CGEmE7Am

1.
Min fru prostituerad, sen kniper jag direkt
Den lön hon genererat, och köper mig en fläkt
Och ingen liten skitfläkt, jag ställer höga krav
Palmblad, vajat av en slav
2.
För folk de jagar status, och renoverar kök
de fyller sina radhus med rotavdrag och stök
och några har en städtant men ingen i vår stad
har en slav som vajar blad
3. (stick)
Ja, vi har alla toppar och dalar i vårt liv
men lyckan är likt kroppars hastigheter relativ
en liten blick på slaven, så blir jag genast glad
jag som slipper vaja blad
4.
Så mens min fru går ner sig, och säljer erotik
så tar jag slaven med mig, och går till Årsta vik
där pissar jag i pölen som pöbeln svalkas av
jag som svalkas av en slav
5.
Tyck inte synd om slaven, han är från Lidingö
Har KTH-examen, men blev sen glad i snö
Han hamnade i kretsar, där ynglingar slog vad
i potten låg att slava med ett blad
6.
Lyckans höga höjder, dit vill vi alla nå
men störst av alla fröjder är skadeglädjen så
köp inte telefoner och rådjur av choklad
köp en slav som vajar blad
7.
Och tillhör du det fåtal som känner empati
eller fruktar åtal, om slaven ej släpps fri
då tar du bara grenen, så gör ni en rockad
du blir slav som vajar blad
Back to Top